SALANGEN SOKN

Salangen kirke, 9350 SJØVEGAN 77 17 14 00 post.salangen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 303 stemmer

Medlemmer

Andreas Bay f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Ann Kristin Bakkemo f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
Veronika Helen Nylund f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Lars Andreas Nesje f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Sissel Fjelstad f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Torulv Klaussen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer

Varamedlemmer

Inger Mikalsen Strand f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Aasa Rebekka Utstøl f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Elena Khenriksen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Katrine Mari Nordgård f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Tor Ivar Sommarset f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste