ØVERBYGD SOKN

Skogbrukets hus, 9325 BARDUFOSS 77 83 08 90 kfellesr@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 318 stemmer

Medlemmer

MAY BRITT ODDEN f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 383 stemmer
EINAR INGE LØVBERG f. 1956 , Lagerleder
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1961 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
KARIN HELEN HAUGAN ROGNMO f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
MONIKA OLSEN AMUNDSEN f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1966 , Butikkansatt
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
ANNIE IREN VANGEN f. 1975 , Assistent miljøarb.tj.
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer

Varamedlemmer

ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1970 , Uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
JOHN ARNE SAMUELSEN f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1941 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1961, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1956, Lagerleder
4
ANNIE IREN VANGEN f. 1975, Assistent miljøarb.tj.
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1970, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1948, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1946, Pensjonist
9
MAY BRITT ODDEN f. 1946, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1941, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1966, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1951, Pensjonist