SØRREISA SOKN

Kapellveien 26, 9310 SØRREISA 77 87 52 90 menighet@sorreisa.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 603 stemmer

Medlemmer

Jim Are Jensen Løkke f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 720 stemmer
Åse Jorid Midtbø f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 713 stemmer
Gunn Solveig Øvermoen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 678 stemmer
Vigdis Martinsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 668 stemmer
Marte Synøve Løvaas f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 652 stemmer
Tore Kurt Århus f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 648 stemmer

Varamedlemmer

Karina Johanne Grønvoll f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 633 stemmer
Aslaug Birgit Lockertsen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 623 stemmer
Rita Rasmussen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 615 stemmer
Rigmor Rasmussen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 605 stemmer
Monica Lene Lund Larsen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 605 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste