TORSKEN SOKN

Torsken Herredshus, 9380 GRYLLEFJORD 77 87 30 62

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 223 stemmer

Medlemmer

Leif Einar Thomassen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 245 stemmer
Brith Kathe Sørensen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer
Janne Tove Nygård Bergvoll f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Solveig Ingrid Flakstad f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Håvard Elnar Hansen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Reidun Milfrid Kristiansen Flakstad f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer

Varamedlemmer

Birger Erling Marvin Andreassen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Petra Kristine Helene Møller f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Aina Ellen Pedersen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Fredrik Andreas Longva f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Johanne Grande-Richardsen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste