BERG SOKN

9385 SKALAND 77 85 91 20 kirkevergen@berg.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 187 stemmer

Medlemmer

Anita Sebulonsen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Marit Janne Reite Reiertsen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Ivar Brynjulf Mortensen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Roar Åge Jakobsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Ragnhild Annie Hellemo f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Birgit Jonette Johansen Noreng f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Evelyn Jannie Johansen f. 1937
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer

Varamedlemmer

Marita Olsen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Berit Dalberg f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Asbjørn Hermansen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Roy-Willy Hansen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Aud Erna Sivertsen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste