LENVIK SOKN

Kirkeveien - Finnsnes 1, 9300 FINNSNES 77 85 02 00 kirkevergen@lenvik.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 798 stemmer

Medlemmer

Mona Rognmo Jakobsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 935 stemmer
Odd Alfred Fredriksen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 877 stemmer
Janne Helen Fyhn f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 841 stemmer
Marie Lygre f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 834 stemmer
May-Sissel Ottarsen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 833 stemmer
Trygg Bjørnar Kvendbø f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 829 stemmer
Renate Hege Bjørnstad f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 825 stemmer
Inger May Simonsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 824 stemmer
Jannicke Lothe f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 822 stemmer
Kato Per Henriksen Løvstad f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 817 stemmer

Varamedlemmer

Øystein Kvammen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 810 stemmer
Frid Ingjerd Sørensen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Trond Eldor Martin Nilssen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 783 stemmer
Ann Hjørdis Margrethe Svendsen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 764 stemmer
Sonny Åse Karlsen Hanssen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 783 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste