BALSFJORD OG MALANGEN SOKN

Strandveien 10, 9050 STORSTEINNES 77 72 87 20 kirkevergen@balsfjord.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 695 stemmer

Medlemmer

Svein Kristian Pettersen f. 1965 , Elektriker
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
Ann Brita Hanssen f. 1975 , Barne veileder
Nominasjonskomiteens liste 755 stemmer
Oddvar Kåre Skogli f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 748 stemmer
Herulf Charles Solheim f. 1957 , Lærer/ Telemontør
Nominasjonskomiteens liste 745 stemmer
Mari-Wiktoria Emaus Guttormsen f. 1993 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 741 stemmer
Renate Skogeng Antonsen f. 1975 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 736 stemmer

Varamedlemmer

Vivian Sørli Olsen f. 1975 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 719 stemmer
Rita Synnøve Fredheim f. 1961 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 712 stemmer
Kurt-Terje Norkyn Klaussen f. 1972 , Bonde/ Prosj.koordinator
Nominasjonskomiteens liste 708 stemmer
Kristin Anka Heim f. 1980 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer
Mai-Lis Kristoffersen f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 694 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDVAR KÅRE SKOGLI f. 1947, Pensjonist Storsteinnes
2
ANN BRITA HANSSEN f. 1976, Barne veileder Mortenhals
3
KURT-TERJE NORKYN KLAUSSEN f. 1973, Bonde/ Prosj.koordinator Meistervik
4
RENATE SKOGENG ANTONSEN f. 1976, Helsefagarbeider Seljelvnes
5
SVEIN KRISTIAN PETTERSEN f. 1966, Elektriker Storsteinnes
6
RITA SYNNØVE FREDHEIM f. 1962, Lektor Storsteinnes
7
KRISTIN ANKA HEIM f. 1981, Bonde Tennes
8
MARI-WIKTORIA EMAUS GUTTORMSEN f. 1994, Lærer Nordkjosbotn
9
HERULF CHARLES SOLHEIM f. 1958, Lærer/ Telemontør Mortenhals
10
VIVIAN SØRLI OLSEN f. 1976, Lærer Meistervik
11
MAI-LIS KRISTOFFERSEN f. 1947, Pensjonist Meistervik