LYNGEN SOKN

Parkveien 1, 9060 LYNGSEIDET 77 71 27 20 kirkevergen@lyngensokn.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Medlemmer

Rolf Magne Hansen f. 1948
Den Frie Lista
Nils Einar Samuelsen f. 1976
Kirkelig fellesliste
Peggy Anita Olsen f. 1965
Den Frie Lista
Stein Are Olsen f. 1958
Den Frie Lista
Annie Eline Skogheim f. 1972
Kirkelig fellesliste
Jessica Lund f. 1976
Den Frie Lista

Varamedlemmer

Linda Johannessen Møller f. 1963
Den Frie Lista
Hans Ove Samuelsen f. 1948
Kirkelig fellesliste
Espen Lyngra f. 1996
Den Frie Lista
Reidar Lund f. 1953
Kirkelig fellesliste
Kristina Giæver f. 1981
Den Frie Lista
Hanne-Lill Skogheim Larsen f. 1970
Kirkelig fellesliste
Kurth Magne Arnulf Engenes f. 1951
Den Frie Lista
Berit Jørgensen f. 1967
Kirkelig fellesliste
Bente Rognli f. 1957
Den Frie Lista
Geir Kåre Bakkehaug f. 1982
Kirkelig fellesliste
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Den Frie Lista

1
ROLF MAGNE HANSEN f. 1949 Lyngseidet
2
JESSICA LUND f. 1977 Nord-Lenangen
3
Tone Randi Skaret f. 1964 Oksvik
4
ESPEN LYNGRA f. 1997 Furuflaten
5
LINDA JOHANNESSEN MØLLER f. 1964 Jægervatnet
6
BENTE ROGNLI f. 1958 Lyngseidet
7
KRISTINA GIÆVER f. 1982 Lyngseidet
8
ASTRID REIDUN LILLEAAS f. 1944 Jægervatnet
9
PEGGY ANITA OLSEN f. 1966 Furuflaten
10
KURTH MAGNE ARNULF ENGENES f. 1952 Nord-Lenangen
11
STEIN ARE OLSEN f. 1959 Furuflaten

Kirkelig fellesliste

1
NILS EINAR SAMUELSEN f. 1977 Kvalvik
2
ANNIE ELINE SKOGHEIM f. 1973 Lyngseidet
3
REIDAR LUND f. 1954 Lenangsstraumen
4
5
HANS OVE SAMUELSEN f. 1949 Elvebakken
6
BERIT JØRGENSEN f. 1968 Nord-Lenangen
7
RUNAR STRAND f. 2001 Lyngseidet
8
Gunn Marit Berglund f. 1967 Elvebakken
9
HÅKON FJELLSTAD f. 2002 Lyngseidet
10
ELI JANNE JOHANSEN f. 1960 Nord-Lenangen
11
GEIR KÅRE BAKKEHAUG f. 1983 Mellomjord