KÅFJORD SOKN

Olderdalsveien 380, 9146 OLDERDALEN 77 71 81 14 administrasjon.menighetsradet@kafjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 242 stemmer

Medlemmer

Einar Eriksen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
Ove Monsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Terje Olaf Bakkehaug f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Eldbjørg Helene Nilsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Ann Lovis Molund f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Bjørn-Even Salamonsen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer

Varamedlemmer

Iris Yttergård f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Beate Bjellmo Andersen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
Enok Sigurd Anton Isaksen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Iselin Jørgensen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Åsmund Reidar Seljeskog f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Venche Karin Fagerli f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Karoline Vangen Myrvoll f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Vegard Andersen f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE OLAF BAKKEHAUG f. 1988 Olderdalen
2
ANN LOVIS MOLUND f. 1984 Kåfjorddalen
3
Ove Monsen f. 1962 Kåfjorddalen
4
Beate Bjellmo Andersen f. 1971 Vatne
5
BJØRN-EVEN SALAMONSEN f. 1991 Olderdalen
6
Eldbjørg Helene Nilsen f. 1952 Kjerringdalen
7
ENOK SIGURD ANTON ISAKSEN f. 1949 Nordnes
8
ISELIN JØRGENSEN f. 1991 Olderdalen
9
Åsmund Reidar Seljeskog f. 1954 Vatne
10
VENCHE KARIN FAGERLI f. 1967 Kåfjorddalen
11
EINAR ERIKSEN f. 1973 Kåfjorddalen
12
KAROLINE VANGEN MYRVOLL f. 1992 Nyvoll
13
Vegard Andersen f. 1992 Vatne
14
Mona Myrvoll f. 1964 Kåfjorddalen
15
IRIS YTTERGÅRD f. 1990 Kåfjorddalen