SKJERVØY SOKN

Strandveien 50H, 9180 SKJERVØY 77 77 75 40 post@skjervoymenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 408 stemmer

Medlemmer

Peder Andre Amundsen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
Oddbjørg Helene Hansen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Kristin Dalheim f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Helge Arnold Andersen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
Charles Henriksen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 448 stemmer
Jorun Liv Vindenes Nygaard f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer

Varamedlemmer

Jarle Strøm f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Birgit Paulsen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 446 stemmer
Astrid Margrethe Lorentzen Pedersen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
Aslaug Ingebjørg Johannessen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
Bodil Kaspara Henriksen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE ARNOLD ANDERSEN f. 1945 Årviksand
2
KRISTIN DALHEIM f. 1967 Skjervøy
3
PEDER ANDRE AMUNDSEN f. 1985 Skjervøy
4
JORUN LIV VINDENES NYGAARD f. 1955 Lauksletta
5
JARLE STRØM f. 1954 Skjervøy
6
ODDBJØRG HELENE HANSEN f. 1974 Skjervøy
7
ASLAUG INGEBJØRG JOHANNESSEN f. 1946 Skjervøy
9
CHARLES HENRIKSEN f. 1972 Skjervøy
10
BODIL KASPARA HENRIKSEN f. 1947 Skjervøy
11
BIRGIT PAULSEN f. 1960 Skjervøy