SKJERVØY SOKN

Strandveien 50H, 9180 SKJERVØY 77 77 75 40 post@skjervoymenighet.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for SKJERVØY SOKN
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE ARNOLD ANDERSEN f. 1945 Årviksand
2
KRISTIN DALHEIM f. 1967 Skjervøy
3
PEDER ANDRE AMUNDSEN f. 1985 Skjervøy
4
JORUN LIV VINDENES NYGAARD f. 1955 Lauksletta
5
JARLE STRØM f. 1954 Skjervøy
6
ODDBJØRG HELENE HANSEN f. 1974 Skjervøy
7
ASLAUG INGEBJØRG JOHANNESSEN f. 1946 Skjervøy
9
CHARLES HENRIKSEN f. 1972 Skjervøy
10
BODIL KASPARA HENRIKSEN f. 1947 Skjervøy
11
BIRGIT PAULSEN f. 1960 Skjervøy