KVÆNANGEN SOKN

9161 BURFJORD 77 77 88 84

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 215 stemmer

Medlemmer

Jenny Sofie Fyhn Olsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
Reidar Eilertsen-Wassnes f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Saxe Olav Edvardsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Irene Skogstad Mortensen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Harald Oddvar Lindbach f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Ivan Johan Mathiassen f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer

Varamedlemmer

Rita Gørild Pedersen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Karsten Mortensen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Benedikte Steinvik f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Linda Rygh f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Elisabeth Hætta f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JENNY SOFIE FYHN OLSEN f. 1957 stajordv, 18, 9161
2
IVAN JOHAN MATHIASSEN f. 1984 jøkelfjordveien 827, 9163
3
IRENE SKOGSTAD MORTENSEN f. 1955 jafet lindebergsv, 24,
4
KARSTEN MORTENSEN f. 1954 jafet lindebergv, 24
5
ELISABETH HÆTTA f. 1972 jafet lindebergsv, 147
6
HARALD ODDVAR LINDBACH f. 1942 kvænangsveien 2473
7
REIDAR EILERTSEN-WASSNES f. 1972 stajordv, 298
8
BENEDIKTE STEINVIK f. 1993 gàrgu 24, 9161
9
SAXE OLAV EDVARDSEN f. 1949 kvænangsveien 4652
10
RITA GØRILD PEDERSEN f. 1970 stormoveien 29, 9161
11
LINDA RYGH f. 1984 kvænangsveien 1457