HASVIK SOKN

Vaktstuveien 10, 9590 HASVIK 94 88 28 53 kirkeverge@hasviksokn.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 208 stemmer

Medlemmer

Ann Mari Aae Christensen f. 1969 , Barnevernpedagog
Nominasjonskomiteens liste 264 stemmer
Elizabeth Hannevig Karlsen f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Ørnulf Jacobsen f. 1963 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Herdis Therese Nilsen f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Randi Oddbjørg Sjursen f. 1960 , Tannlegeassistent
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Terje Magnar Einan f. 1956 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer

Varamedlemmer

Torunn Johansen Pettersen f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Rigmor Vally Sandvik Einan f. 1957 , Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Carina Prytz-Wallmann f. 1971 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Magny Pauline Solvang f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Kenneth Fagerheim f. 1978 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANN MARI AAE CHRISTENSEN f. 1971, Barnevernpedagog Breivikbotn
2
ØRNULF JACOBSEN f. 1965, Lærer Hasfjord
3
ELIZABETH HANNEVIG KARLSEN f. 1947, Pensjonist Hasvik
4
MAGNY PAULINE SOLVANG f. 1950, Pensjonist Hasvik
5
KENNETH FAGERHEIM f. 1980, Fisker Hasvik
6
RANDI ODDBJØRG SJURSEN f. 1962, Tannlegeassistent Hasvik
7
CARINA PRYTZ-WALLMANN f. 1973, Bonde Hasfjord
8
TORUNN JOHANSEN PETTERSEN f. 1954, Pensjonist Hasvik
9
ROBERT SJURSEN-WESTBERG f. 1989, Sjåfør Hasvik
10
HERDIS THERESE NILSEN f. 1948, Pensjonist Breivikbotn
11
EDVIN JOHANNES WALLMANN f. 1963, Fisker Hasfjord
12
TOR KRISTIAN PEDERSEN f. 1973, Butikk medarbeider Hasvik
13
TERJE MAGNAR EINAN f. 1958, Pensjonist Sørvær
14
RIGMOR VALLY SANDVIK EINAN f. 1959, Hjemmeværende Sørvær