KVALSUND SOKN

Rådhusvegen 18, 9620 KVALSUND 78 41 55 91 kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 104 stemmer

Medlemmer

Pål-Reidar Fredriksen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Anna Helena Mathisen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Jeanette Elise Huemer f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Hanne Kristin Sara f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer

Varamedlemmer

Bente Synnøve Olsen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Unn Vigdis Nilsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Lene Renathe Haneboe f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Kristine Antonsen Figenschou f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Anne Marie Johannessen f. 1938
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste