NORDKAPP SOKN

Menesgata 1, 9750 HONNINGSVÅG 77 30 07 33 post@kirken.nordkapp.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 458 stemmer

Medlemmer

Thorgeir Walsøe f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 595 stemmer
Brith Eli Samuelsen f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
Heidi Anita Lindkvist Holmgren f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
Yngve Kristiansen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
June Kjellsdatter Alseth f. 1985 , Barnesykepleier
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Mona Julie Walsøe Hansen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer

Varamedlemmer

Ole Hartvik Jenssen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Anita Johanne Jensen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
Malin Irene Bjørnå Magnussen f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Steinarr Marinius Jensen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
Ingunn Hennie Thomassen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste