NORDKAPP SOKN

Menesgata 1, 9750 HONNINGSVÅG 77 30 07 33 post@kirken.nordkapp.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for NORDKAPP SOKN
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste