LEBESBY SOKN

Strandvegen 152, 9790 KJØLLEFJORD 94 19 42 99 kirken@lebesby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

Gunhild Hoås Kandal f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Johnny Myhre f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Arnkjell Bøgeberg f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
Merete Abrahamsen Angell f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Yngvild Lovise Stenersen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Lill Britt Myhre Lauritsen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer

Varamedlemmer

Yrja Linda Kristin Hammer f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Arvid Nilsen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Ole Ingvald Nilsen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Solveig Tonning f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Kristin Leifsdatter f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste