GAMVIK SOKN

9770 MEHAMN 78 49 63 30 mehamnki@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

VIGDIS ANITA NORDSTRAND f. 1959 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
INGA CESELIE LOUISE MANNDAL f. 1954 , Regnskapsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
JAN ERIK RAANES f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
ANNBJØRG JOHANSEN GRIP f. 1966 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer

Varamedlemmer

TRULS JOHAN INSTANES RIISE f. 1968 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
WENCHE MAGNHILD INSTANES INGEBRIGTSEN f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
ANNA OLIVA NILSEN f. 1959 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
PER BIRGER PERSEN f. 1956 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
IRENE JAKOBSEN f. 1981 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VIGDIS ANITA NORDSTRAND f. 1959, Kirketjener Skjånes
2
INGA CESELIE LOUISE MANNDAL f. 1954, Regnskapsmedarbeider Mehamn
3
JAN ERIK RAANES f. 1952, Pensjonist Gamvik
4
TRULS JOHAN INSTANES RIISE f. 1968, Avdelingsleder Gamvik
5
PER BIRGER PERSEN f. 1956, Fisker Nervei
6
ANNBJØRG JOHANSEN GRIP f. 1966, Hjelpepleier Gamvik
7
WENCHE MAGNHILD INSTANES INGEBRIGTSEN f. 1965, Lærer Skjånes
8
IRENE JAKOBSEN f. 1981, Renholder Skjånes
9
ANNA OLIVA NILSEN f. 1959, Renholder Mehamn