GAMVIK SOKN

Vevikveien 4, 9770 MEHAMN 78 49 63 30 mehamnki@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

Vigdis Anita Nordstrand f. 1959 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Inga Ceselie Louise Manndal f. 1954 , Regnskapsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Jan Erik Raanes f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Annbjørg Johansen Grip f. 1966 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer

Varamedlemmer

Truls Johan Instanes Riise f. 1968 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Wenche Magnhild Instanes Ingebrigtsen f. 1965 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Anna Oliva Nilsen f. 1959 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Per Birger Persen f. 1956 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
Irene Bavda f. 1981 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VIGDIS ANITA NORDSTRAND f. 1961, Kirketjener Skjånes
2
INGA CESELIE LOUISE MANNDAL f. 1956, Regnskapsmedarbeider Mehamn
3
JAN ERIK RAANES f. 1954, Pensjonist Gamvik
4
TRULS JOHAN INSTANES RIISE f. 1970, Avdelingsleder Gamvik
5
PER BIRGER PERSEN f. 1958, Fisker Nervei
6
ANNBJØRG JOHANSEN GRIP f. 1968, Hjelpepleier Gamvik
7
WENCHE MAGNHILD INSTANES INGEBRIGTSEN f. 1967, Lærer Skjånes
8
IRENE JAKOBSEN f. 1983, Renholder Skjånes
9
ANNA OLIVA NILSEN f. 1961, Renholder Mehamn