NESSEBY SOKN

9840 VARANGERBOTN 78 95 81 17 kirkeverge@nesseby.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 152 stemmer

Medlemmer

Kjell Harald Erichsen f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
John Samuel Nilsen f. 1948 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Anne Jorid Henriksen f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Wenche Marie Ellingsen f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Laila Strandbakke Smuk f. 1962 , reineier
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Signe Iversen f. 1956 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer

Varamedlemmer

Jorunn Ludviksen Jernsletten f. 1971 , Konservator
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Edel Sofie Sann Pleym f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
Vanja Trane Trosten f. 1974 , Fagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Elisabeth Reisænen f. 1984 , lærerassistent
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Leif Eberg Hansen f. 1958 , drosjeeier
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LAILA STRANDBAKKE SMUK f. 1964, reineier Karlebotn
2
KJELL HARALD ERICHSEN f. 1953, pensjonist Nesseby
3
SIGNE IVERSEN f. 1958, pensjonist Reppen
4
LEIF EBERG HANSEN f. 1960, drosjeeier Karlebotn
5
EDEL SOFIE SANN PLEYM f. 1953, pensjonist Nyborg
6
JOHN SAMUEL NILSEN f. 1950, pensjonist Nesseby
7
WENCHE MARIE ELLINGSEN f. 1953, pensjonist Karlebotn
8
VANJA TRANE TROSTEN f. 1976, Fagarbeider Nesseby
9
ELISABETH REISÆNEN f. 1986, lærerassistent Idrettsveien 10
10
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN f. 1973, Konservator Nesseby
11
ANNE JORID HENRIKSEN f. 1953, Pensjonist Soltunveien 7