Svalbard

79025560 prest@svalbardkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for Svalbard
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME