RYGGE SOKN

Carlbergveien 6B, 1526 MOSS 69 26 44 81 rygge.kirkekontor@rygge.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 717 stemmer

Medlemmer

Jon Erland Fløgstad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 861 stemmer
Bodil Irene Fjeld Hansen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 791 stemmer
Liv Betty Hesjadalen f. 1952
Supplert kandidat 746 stemmer
Helge Ranvik f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Pål Morten Lia f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 730 stemmer
Kåre Stige f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer

Varamedlemmer

Torill Lisbeth Frøne Haugtun f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 711 stemmer
Astrid Stormoen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
Anette Hansen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 712 stemmer
Britt Laila Bertheussen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 715 stemmer
Tone Haugen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 701 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater