HERADSBYGD SOKN

2415 HERADSBYGD 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 335 stemmer

Medlemmer

LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE f. 1978 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
INGER BØRRESEN KJENDLIE f. 1967 , Tekniker
Nominasjonskomiteens liste 368 stemmer
MONA KRISTIN SOLBERG f. 1975 , Lege
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
ARILD LARSEN f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
OLE JACOB OPBERGET f. 1971 , Avd.leder
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
PEER JACOB SVENKERUD f. 1966 , Dekan
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer

Varamedlemmer

MARGARETH LYSEGGEN f. 1965 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
RUNE RINDALSHOLT f. 1966 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
GRETHE STENBRÅTEN f. 1976 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
OLIV SOLLIE f. 1958 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
ØYVIND TEPPEN LIEN f. 1972 , Produksjonsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE JACOB OPBERGET f. 1971, Avd.leder
2
ARILD LARSEN f. 1950, Pensjonist
3
LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE f. 1978, Hjelpepleier
4
INGER BØRRESEN KJENDLIE f. 1967, Tekniker
5
RUNE RINDALSHOLT f. 1966, Daglig leder
6
PEER JACOB SVENKERUD f. 1966, Dekan
7
GRETHE STENBRÅTEN f. 1976, Barne- og ungdomsarbeider
8
MARGARETH LYSEGGEN f. 1965, Butikkmedarbeider
9
OLIV SOLLIE f. 1958, Renholder
10
ØYVIND TEPPEN LIEN f. 1972, Produksjonsarbeider
11
MONA KRISTIN SOLBERG f. 1975, Lege
12
MARIANNE FINDSEN BRØTMO f. 1975, Omsorgsarbeider Heradsbygd