ERDAL SOKN

5306 ERDAL 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 258 stemmer

Medlemmer

KARI FLÅTEN f. 1974 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
LARS HANA f. 1955 , Døveprest
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1965 , Advokat
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1970 , Vikar, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer

Varamedlemmer

STEINAR HAUGEN f. 1945 , Lærer, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1951 , kirketjener, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
ASLAUG KIRSTEN KLAKEG FORLAND f. 1955
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
MORTEN LYSTRUP f. 1954
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
FRØYDIS ASLAUG LILLETVEDT f. 1947
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS HANA f. 1956, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1975, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1966, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1955, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1971, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1946, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1972, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1952, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal