ERDAL SOKN

5306 ERDAL 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 258 stemmer

Medlemmer

Kari Flåten f. 1974 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
Lars Hana f. 1955 , Døveprest
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
Anne May-Britt Eilertsen Hauken f. 1965 , Advokat
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Gerd Olaug Vikesland f. 1971 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Jack Hermund Birkenes f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 283 stemmer
Marianne Wang Færestrand f. 1970 , Vikar, kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer

Varamedlemmer

Steinar Haugen f. 1945 , Lærer, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
Tone Irene Myking Andersen f. 1951 , kirketjener, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Aslaug Kirsten Klakeg Forland f. 1955
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Morten Lystrup f. 1954
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Frøydis Aslaug Lilletvedt f. 1947
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS HANA f. 1956, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1975, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1966, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1955, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1971, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1946, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1972, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1952, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal