BERG SOKN

Brøsetvegen 168, 7069 TRONDHEIM post.strinda.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for BERG SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste