SANDNESSUND SOKN

Slettatorget 8, 9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 328 stemmer

Medlemmer

Roar Leon Holmstad f. 1958 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
Kirsti Jacobsen f. 1967 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Inga Marie Nordstrand f. 1981 , Anestesisykepleier
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Ann-Sissel Enoksen f. 1966 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
Anja Bråten Unstad f. 1986 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Elena Christin Kokslien f. 1974 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer

Varamedlemmer

Signor Edmund Hansen f. 1951 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Ellinor Sanden Jensen f. 1957 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Inger Helene Wågsås Idrupsen f. 1966 , Ergoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Reidar Fagerholt f. 1964 , Trafikkleder
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Lillian Irene Borgen Kvarsnes f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1968, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1959, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1982, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1975, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1952, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1987, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1952, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1967, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1958, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1967, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1965, Trafikkleder