SANDNESSUND SOKN

9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 328 stemmer

Medlemmer

ROAR LEON HOLMSTAD f. 1958 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
KIRSTI JACOBSEN f. 1967 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1981 , Anestesisykepleier
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1966 , Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 343 stemmer
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1986 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1974 , Helsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer

Varamedlemmer

SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1951 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1957 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1966 , Ergoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
REIDAR FAGERHOLT f. 1964 , Trafikkleder
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KIRSTI JACOBSEN f. 1967, Rådgiver
2
ROAR LEON HOLMSTAD f. 1958, Avdelingsleder
3
INGA MARIE NORDSTRAND f. 1981, Anestesisykepleier
4
ELENA CHRISTIN KOKSLIEN f. 1974, Helsesekretær
5
SIGNOR EDMUND HANSEN f. 1951, Kirketjener
6
ANJA BRÅTEN UNSTAD f. 1986, Butikkmedarbeider
7
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES f. 1951, Pensjonist
8
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN f. 1966, Ergoterapeut
9
ELLINOR SANDEN JENSEN f. 1957, Gårdbruker
10
ANN-SISSEL ENOKSEN f. 1966, Pedagogisk leder
11
REIDAR FAGERHOLT f. 1964, Trafikkleder