SKJERSTAD OG MISVÆR SOKN

8100 MISVÆR 75 50 03 00 skjerstadmisvar.menighet@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 247 stemmer

Medlemmer

GEIR ERLAND HELGESEN f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
MONICA HELENA JOHANSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
INGE ARNE LEITHE f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
HANNE KRISTINE STØBSETH LILAND f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
TERJE ESTENSEN f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
KOLBJØRN ALSTAD f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer

Varamedlemmer

NINA ÅSENG HANSEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
SYLVIA ANNIE SLÅTTKJÆR f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
MAREN KRISTINE LUNDAL f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
OLE MARTIN STORÅ f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
IVAR STEINAR ANDREASSEN f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
GEIR ERLAND HELGESEN f. 1970 Misvær
3
SYLVIA ANNIE SLÅTTKJÆR f. 1979 Misvær
4
OLE MARTIN STORÅ f. 1987 Breivik
5
INGE ARNE LEITHE f. 1958 Misvær
6
MONICA HELENA JOHANSEN f. 1967 Misvær
7
MAREN KRISTINE LUNDAL f. 1982 Breivik
8
TERJE ESTENSEN f. 1952 Skjerstad
9
NINA ÅSENG HANSEN f. 1972 Misvær
10
KOLBJØRN ALSTAD f. 1950 Breivik
11
IVAR STEINAR ANDREASSEN f. 1952 Misvær