OSTERFJORDEN SOKN

Ørnnova 21, 5993 OSTEREIDET 56 35 72 30 ostereidet@lindas.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 301 stemmer

Medlemer

Terje Romarheim f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer
Odd Molvik f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Geir Ove Hopsdal f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Jahn Tommy Moe Midtgård f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Tone Røyndal Kaalaas f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 337 stemmer
Alf Magnar Angelskår f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Ole Einar Eide Eidsheim f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
Anne Berit Eknes f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer

Varamedlemer

Sverre Leonard Solberg f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Anders Bjarne Stusdal f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Knut Fyllingsnes f. 1976
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Anne Marie Molvik f. 1947
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Helge Eidsheim f. 1971
Tilføydd valbar person 2 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR OVE HOPSDAL f. 1978 Hopsdal
2
TONE RØYNDAL KAALAAS f. 1954 Hjelmås
3
ANNE BERIT EKNES f. 1966 Eknes
4
OLE EINAR EIDE EIDSHEIM f. 1994 Eidsheim
5
JAHN TOMMY MOE MIDTGÅRD f. 1976 Ostereidet
6
SVERRE LEONARD SOLBERG f. 1953 Hopsdal
7
ANDERS BJARNE STUSDAL f. 1948 Vikanes
8
ALF MAGNAR ANGELSKÅR f. 1948 Totland
9
TERJE ROMARHEIM f. 1955 Leknes
10
ODD MOLVIK f. 1958 Molvik