DALEN SOKN

1903 GAN 63 88 67 54 kirken.fet@fet.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 216 stemmer

Medlemmer

Silje Elisabeth Danielsen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Tove Kristin Engebretsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Terje Lunde Ruud f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Gro Ellinor Sletner Bjørklund f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 238 stemmer

Varamedlemmer

Rolf Helge Østnes f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste