HOLMLIA SOKN

Ravnåsveien 28, 1254 OSLO 23 62 98 30 post.holmlia@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 423 stemmer

Medlemmer

Johan Elon Hake f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Guro Haugland Byfuglien f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
Guri Riksaasen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Dag-Eirik Lannem f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
Karoline Huuse Fjøren f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Vibeke Vennemo Dyrhol f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer

Varamedlemmer

Gunnar Husan f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Jan Martin Sahl f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Halvor Bruun f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
TORILL EDØY f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Tor Torbjørnsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHAN ELON HAKE f. 1978 Nordåssløyfa
2
VIBEKE VENNEMO DYRHOL f. 1966 Ravnåsveien
3
DAG-EIRIK LANNEM f. 1974 Sloreåsen
4
TORILL EDØY f. 1966 Grensestien
5
GUNNAR HUSAN f. 1949 Asperudåsen
6
HALVOR BRUUN f. 1975 Lusetjernveien
7
TOR TORBJØRNSEN f. 1948 Lusetjernveien
8
GURI RIKSAASEN f. 1973 Lusetjernveien
9
GURO HAUGLAND BYFUGLIEN f. 1982 Ravnkroken
10
JAN MARTIN SAHL f. 1952 Høgåsveien
11
KAROLINE HUUSE FJØREN f. 1989 Gamlelinja