GRINDHEIM SOKN

Konsmogarden 6, 4525 KONSMO ingunn.birkeland@lyngdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 157 stemmer

Medlemmer

Vigdis Finseth f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Lise Finseth Løland f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Ragnhild Margrethe Huseby Solås f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
Sven Verdal f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Vigdis Sætre Koppen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Trond Rydlende f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer

Varamedlemmer

Ove Haaland f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
John Øydna f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Eva Tove Badendyck Fuglestveit f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Terje Høyland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Svein Arild Solheim f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste