STRUSSHAMN SOKN

Lyngneset 26, 5302 STRUSSHAMN 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 600 stemmer

Medlemmer

Hildur Alice Sandvoll f. 1971 , Ass. seksjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 707 stemmer
Jørgen Jordal Petersen f. 1990 , Lege
Nominasjonskomiteens liste 675 stemmer
Johannes Kyte f. 1962 , Produsent
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
Reidun Johanne Walderhaug f. 1973 , Lærer og rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
Linda Aslaug Guttormsen f. 1960 , Spesialpedagog
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
Torbjørn Dall-Larsen f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 602 stemmer

Varamedlemmer

Thor Konrad Lütchen-Lehn f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer
Bernt Johan Steffensen f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 598 stemmer
Sissel Halsne Juvik f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 599 stemmer
Torill Jørgensen Frøise f. 1972
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Frode Eriksen f. 1963
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HILDUR ALICE SANDVOLL f. 1973, Ass. seksjonsleder 5302 Strusshamn
2
JOHANNES KYTE f. 1964, Produsent 5300 Kleppestø
3
JØRGEN JORDAL PETERSEN f. 1992, Lege 5302 Strusshamn
4
BERNT JOHAN STEFFENSEN f. 1951, Pensjonist 5303 Follese
5
REIDUN JOHANNE WALDERHAUG f. 1975, Lærer og rådgiver 5302 Strusshamn
6
SISSEL HALSNE JUVIK f. 1953, Pensjonist 5300 Kleppestø
7
TORBJØRN DALL-LARSEN f. 1946, Pensjonist 5303 Follese
8
THOR KONRAD LÜTCHEN-LEHN f. 1955, Pensjonist 5300 Kleppestø
9
LINDA ASLAUG GUTTORMSEN f. 1962, Spesialpedagog 5300 Kleppestø