STORDAL SOKN

Kommunehuset, 6250 STORDAL 70279109 radgjevar@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 154 stemmer

Medlemer

Hilde Dyrkorn f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Kari Mette Vinje Øvrebust f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Bente Holtleite Selboskar f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
John Kristian Hjelle f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Anne Marthe Stavseng f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Kjell Arne Midtbust f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer

Varamedlemer

Leif Arne Dybdal f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Ole Stavdal Vikenes f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Heidi Olin Farstad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Arild Peder Hove f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Åsmund Støle Larsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste