STRANDA SOKN

v/Kirkekontoret Lundaveien 4, 7120 LEKSVIK 74 85 51 66 kirkeverge@leksvik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 170 stemmer

Medlemmer

Jon Normann Tviberg f. 1969 , Turbussjåfør
Supplert kandidat 240 stemmer
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER f. 1971 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Vigdis Coucheron f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
ASTRID HØGLI f. 1965 , Sykepleier
Supplert kandidat 197 stemmer
Reidun Johanne Kvalvik Hindrum f. 1962 , Enhetsleder pleie/omsorg
Supplert kandidat 193 stemmer
JAKOB DALSAUNE f. 1945 , Ettersøkjeger
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer

Varamedlemmer

Trude Iren Ness f. 1984 , Diskbetjent
Supplert kandidat 188 stemmer
Linda Beathe Svee f. 1960 , Kontorfullmektig
Supplert kandidat 187 stemmer
May Brit Ottersbo Ness f. 1958 , Husmor
Supplert kandidat 180 stemmer
BJØRN RONNIE LYNG f. 1944 , Pensjonist
Supplert kandidat 180 stemmer
Marit Saurstrø f. 1948 , Pensjonist
Supplert kandidat 179 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER f. 1972, Gårdbruker Vanvikan
2
VIGDIS COUCHERON f. 1955, Pensjonist Vanvikan
3
JAKOB DALSAUNE f. 1946, Ettersøkjeger Vanvikan

Supplerte kandidater

JON NORMANN TVIBERG f. 1970, Turbussjåfør Vanvikan
REIDUN JOHANNE KVALVIK HINDRUM f. 1963, Enhetsleder pleie/omsorg Vanvikan
ASTRID HØGLI f. 1966, Sykepleier Vanvikan
TRUDE IREN NESS f. 1985, Diskbetjent Vanvikan
MARIT SAURSTRØ f. 1949, Pensjonist Vanvikan
LINDA BEATHE SVEE f. 1961, Kontorfullmektig Vanvikan
MAY BRIT OTTERSBO NESS f. 1959, Husmor Vanvikan
BJØRN RONNIE LYNG f. 1945, Pensjonist Vanvikan