LANDRO SOKN

Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fjell.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for LANDRO SOKN
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste