GLOPPEN SOKN

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 513 stemmer

Medlemmer

Åslaug Haugset f. 1981 , Rådgjevar/Folkehelsekoord
Nominasjonskomiteens liste 620 stemmer
Arne Høyland f. 1961 , Sakshandsamar NAV
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Hege Støylen Alme f. 1977 , Hjelpepleiar v/legesenter
Nominasjonskomiteens liste 576 stemmer
Eivind Kjerstad Nilsen f. 1985 , Lærar NFH/ Cand.theol.
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer
Oddhild Almenning Voll f. 1971 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
Bjørn Aurlien f. 1965 , Avdelingsingeniør
Nominasjonskomiteens liste 537 stemmer
Berit Aasebø Hauge f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 534 stemmer
Kjell Dann Mardal f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer

Varamedlemmer

Laila Bergheim Ommedal f. 1958 , Samfunnsplanleggar
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Oddvar Sigurd Bjørlo f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer
Gunhild Aabrekk Nedrebø f. 1982 , Kjøkken- og internatass.
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Oddrun Alme f. 1963 , Butikkmedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 500 stemmer
Gjertrud Sundt Ravnestad f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
Einar Ove Kårstad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 510 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE HØYLAND f. 1962, Sakshandsamar NAV Sandane
2
ÅSLAUG HAUGSET f. 1982, Rådgjevar/Folkehelsekoord Apalset
3
ODDHILD ALMENNING VOLL f. 1972, Lærar Apalset
4
BJØRN AURLIEN f. 1966, Avdelingsingeniør Devik
5
LAILA BERGHEIM OMMEDAL f. 1959, Samfunnsplanleggar Sandane
6
EIVIND KJERSTAD NILSEN f. 1986, Lærar NFH/ Cand.theol. Vereide
7
GUNHILD AABREKK NEDREBØ f. 1983, Kjøkken- og internatass. Vereide
8
HEGE STØYLEN ALME f. 1978, Hjelpepleiar v/legesenter Leirbrekka 4
9
ODDRUN ALME f. 1964, Butikkmedarbeidar Alme
10
BERIT AASEBØ HAUGE f. 1952 Hauge
11
GJERTRUD SUNDT RAVNESTAD f. 1963 Sandane
12
ODDVAR SIGURD BJØRLO f. 1953 Søreide
13
KJELL DANN MARDAL f. 1968 Mardal
14
EINAR OVE KÅRSTAD f. 1971 Arnestad