ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN

Nygaardsgata 28, 1606 FREDRIKSTAD 69 95 98 00 ostrefrstad-menig@fredrikstad.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 377 stemmer

Medlemmer

MARIANNE FRIISE ANTONSEN f. 1970
Supplert kandidat 451 stemmer
KARIN-ELIN BERG f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
DESIRÉE ULVESTAD-GRANDAHL f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 420 stemmer
ENDRE FYLLINGSNES f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
JORUNN WESTERAAS f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 397 stemmer
TOVE KARIN GUSTAFSSON f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer

Varamedlemmer

ESPEN ARNE CHRISTOFFERSEN f. 1964
Supplert kandidat 387 stemmer
GRO HEIE ENGELBRECHT f. 1969
Supplert kandidat 376 stemmer
LISE SKÅLAND MATHISEN f. 1968
Supplert kandidat 376 stemmer
STEIN OVE KORNELIUSSEN f. 1969
Supplert kandidat 371 stemmer
BERIT OLRUN ANDRESEN f. 1954
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARIN-ELIN BERG f. 1978 Torvgaten
2
TOVE KARIN GUSTAFSSON f. 1962 Wielsgaards vei
3
DESIRÉE ULVESTAD-GRANDAHL f. 1968 Narntegata
4
JORUNN WESTERAAS f. 1971 Toldbodgaten
5
ENDRE FYLLINGSNES f. 1973 Rolf Wickstrøms gate

Supplerte kandidater

MARIANNE FRIISE ANTONSEN f. 1970 Viggo Hansteens gate
GRO HEIE ENGELBRECHT f. 1969 Rådmann Karlsens vei
LISE SKÅLAND MATHISEN f. 1968 Johan Korens gate
STEIN OVE KORNELIUSSEN f. 1969 Nabbetorpveien
ESPEN ARNE CHRISTOFFERSEN f. 1964 Nabbetorpveien