VÅLER SOKN

1592 VÅLER I ØSTFOLD 69 28 88 30 menfullm@vpgo.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 332 stemmer

Medlemmer

Kari Margrete Antonsen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 395 stemmer
Leif Odd Feragen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Kristine Hansen Stovner f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer

Varamedlemmer

Magnhild Hellerud-Olsen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Gro Merete Gjølstad Bjerketvedt f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Bjørn Inge Rodal f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste