TOMTER SOKN

Hobøl kirkekontor Mjærumveien 53, 1827 HOBØL 69 92 10 26 kontoret@kirken.hobol.com

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 101 stemmer

Medlemmer

Asbjørn Moen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
Yngve Haga f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Helge Solberg Mathisen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer

Varamedlemmer

Synnøve Ask Kowalczyk f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste