BJØRKELANGEN SOKN

Østre Blixrud vei 7, 1940 BJØRKELANGEN post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 264 stemmer

Medlemmer

Hege Engh f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Anne-Sofie Havnås Vestreng f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Annelis Holmedahl f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Marthe Sandby Frøhaug f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
Jackline Hvitmyren f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
May Liss Kverum Skjolde f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer

Varamedlemmer

Runo Førrisdahl f. 1975
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HEGE ENGH f. 1968 Bringebærvn. 1940 Bjørkel
2
ANNE-SOFIE HAVNÅS VESTRENG f. 1976 Stigen, 1940 Bjørkelange
3
ANNELIS HOLMEDAHL f. 1954 Bakkebakken 12, 1940 Bjør
4
JACKLINE HVITMYREN f. 1986 Hvitmyraveien 43, 1940
5
MAY LISS KVERUM SKJOLDE f. 1973 Furuberget, 1940 Bjørkela
6
MARTHE SANDBY FRØHAUG f. 2003 Fosser, 1963 Fosser