SETSKOG SOKN

Haldenveien 1246, 1960 LØKEN post.loken@ah.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 107 stemmer

Medlemmer

Kåre Johannes Østby f. 1976 , Personlig assistent
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Turid Kind Ekroll f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Gro Mikalsen f. 1974 , Pleiemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Liv Anita Thorvaldsen f. 1971 , Assistent
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Kate Merete Mikalsen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer

Varamedlemmer

Lars Andreas Grasmo f. 1976
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Liv Anita Håbye f. 1974
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KÅRE JOHANNES ØSTBY f. 1978, Personlig assistent Setskog
2
GRO MIKALSEN f. 1976, Pleiemedarbeider Setskog
3
LIV ANITA THORVALDSEN f. 1973, Assistent Bjørkelangen
4
Turid Kind Ekroll f. 1947, Pensjonist Setskog
5
KATE MERETE MIKALSEN f. 1972 Setskog