FJELLHAMAR SOKN

Festplassen 1, 1473 LØRENSKOG 67 93 48 13 prestekontoret@lorenskog.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 737 stemmer

Medlemmer

Anita Fosterud Reitan f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
Marit Kristine Hofset f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 753 stemmer
Arild Isaksen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer
Bente Helle Molstad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 744 stemmer
Jørn Espen Fjelle Aleksandersen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 719 stemmer
Rune Robsahm Kjørven f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer
Geir Morten Førland f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 735 stemmer
Kirsti Harda Frøshaug f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 708 stemmer

Varamedlemmer

Monica Jørgensen Holm f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 722 stemmer
Jostein Svanholm Helland f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Kari Ågot Amlie Olafsrud f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 701 stemmer
Hans Magne Ulrik Gravseth f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 695 stemmer
Bjørn Olav Solheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
Se valgresultater for BORG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste