BYGDØY SOKN

Bygdøy allé 36, 0265 OSLO 23 62 90 60 post.bygdoy@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 331 stemmer

Medlemmer

Tanja Alkan Fagerhol f. 1969 , Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Hans Magnus Borge f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Christine Bredsdorff Hotvedt f. 1972 , Skoleleder
Nominasjonskomiteens liste 371 stemmer
Heidi Park f. 1965 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Liv Anniken Berg f. 1969 , Familie/psyktoterapeut
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Morten Moseng f. 1983 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer

Varamedlemmer

Kristian Lassen f. 1955 , Prest
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Erik Samuelsen Uller f. 1994 , Student
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Liv Tvedt f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Henriette Benedicte Lønnum f. 1974 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Irene Feet f. 1941 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TANJA ALKAN FAGERHOL f. 1970, Økonomisjef
2
ERIK SAMUELSEN ULLER f. 1995, Student
3
HEIDI PARK f. 1966, Lektor
4
CHRISTINE BREDSDORFF HOTVEDT f. 1973, Skoleleder
5
HANS MAGNUS BORGE f. 1941, Pensjonist
6
LIV TVEDT f. 1946, Pensjonist
7
HENRIETTE BENEDICTE LØNNUM f. 1975, Lærer
8
IRENE FEET f. 1942, Pensjonist
9
MORTEN MOSENG f. 1984, Sivilingeniør
10
KRISTIAN LASSEN f. 1956, Prest
11
LIV ANNIKEN BERG f. 1970, Familie/psyktoterapeut