RIS SOKN

Risbakken 1, 0374 OSLO 23 62 94 70 post.ris@oslo.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 942 stemmer

Medlemmer

EVA SEIERSTAD f. 1997
Nominasjonskomiteens liste 1036 stemmer
ANDREAS MARTIN SEIERSTAD f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 1022 stemmer
TORILD SKRIVARHAUG f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 982 stemmer
JOHAN PEDER DITLEV-SIMONSEN f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 965 stemmer
SOPHIE MAYE ENGUELEGUELE BIRKELUND f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 959 stemmer
SIVERT ANGEL f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 957 stemmer

Varamedlemmer

GISLE SKEIE f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
MARGRETE NAGELL-ERICHSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
GUNNAR LINDHJEM KRISTIANSEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 918 stemmer
MARIT BUØY f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 913 stemmer
MARIKEN HOMLEID f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 935 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDREAS MARTIN SEIERSTAD f. 1961 Svalbardveien 18
2
TORILD SKRIVARHAUG f. 1964 Skogryggveien 4c
3
SIVERT ANGEL f. 1974 Lillevannsveien 51b
4
EVA SEIERSTAD f. 1998 Hammerstads gate 23b
5
GUNNAR LINDHJEM KRISTIANSEN f. 1979 Svalbardveien 1a
6
MARIT BUØY f. 1959 Rasmus Winderens vei 36
7
GISLE SKEIE f. 1975 Slemdalsvingen 85
8
MARIKEN HOMLEID f. 1957 Trosterudveien 21f
9
JOHAN PEDER DITLEV-SIMONSEN f. 1958 Frognerseterveien 10a
10
SOPHIE MAYE ENGUELEGUELE BIRKELUND f. 1973 Slemdalsveien 35b
11
MARGRETE NAGELL-ERICHSEN f. 1967 Dalsveien 40w