SØRKEDALEN SOKN

Sørkedalsveien 989, 0758 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 96 stemmer

Medlemmer

Tore Berger f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Bente Keseler Venner f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 21 stemmer
Ellen Margrethe Bergendahl f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Karin Bergendahl f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 7 stemmer

Varamedlemmer

Steinar Ingvald Pinsli f. 1979 , Purser
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Gunvor Berit Tvetbråten f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 2 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORE BERGER f. 1947, Pensjonist Ospeskogveien
2
BENTE KESELER VENNER f. 1953, Pensjonist Gransveien
3
ELLEN MARGRETHE BERGENDAHL f. 1956, Pensjonist Bergendalsveien
4
KARIN BERGENDAHL f. 1947, Pensjonist Bergendalsveien
5
STEINAR INGVALD PINSLI f. 1980, Purser Zinoberveien
6
GUNVOR BERIT TVETBRÅTEN f. 1941, Pensjonist Sørkedalsveien