SØRE OSEN SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for SØRE OSEN SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste