ØSTBY SOKN

Liavegen 25, 2420 TRYSIL 47 77 59 95 post@trysil.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for ØSTBY SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
SIV RØNNINGEN f. 1954, Byggesakingeniør Fjellbygda
2
SISSEL MYHRE STORBÆK f. 1966, Hjelpepleier Østby
3
ROAR ØSTMOE f. 1970, Postombud Østby
4
OLE MAGNUS OUREN f. 1977, Bonde Ny Jord
5
RENATE HANSSEN f. 1994, Barne- og ungdomsarbeider Østby
6
MADELEINE FALDMO SKOGBERGET f. 1989, Barne- og ungdomsarbeider Østby
7
TOVE BEKK f. 1956, Industriearbeider Østby
8
LISBET NESBAKKEN f. 1954, Renholder/Barnehageas. Østby
9
VIVI KARLSMOEN SKJÆRHOLDEN f. 1974, Fagarbeider Østby
10
ELSE MARIE HEDSTRØM f. 1945, Pensjonist Nesvollberget
11
PER EDVARD PEDERSEN f. 1963, Byggmester Østby
12
SUE BJØRSETH f. 1966, Kirketjener Østby
13
KRISTINE NERHAGEN f. 1959, Avisombud Ny Jord