YTRE RENDAL SOKN

Hanestadveien 1, 2484 RENDALEN kirkevergen@rendalen.kirkene.net

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 152 stemmer

Medlemmer

Oddveig Oskarsen Otnes f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Arne Midtskogen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Anne Grete Otnes f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Marie Giil f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Roar Viken f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Grete Husfloen Nordengen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

Bjørn Ove Lindstad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Trude Okkenhaug f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Tore Berget f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Roy Arne Bjørtomt f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Ivar Nordengen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste