TOLGA SOKN

Kirkekontoret, 2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 170 stemmer

Medlemmer

Britt Reidun Utseth Erlien f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Siri Merete Moe Tollan f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Ola Lien f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Julie Skogsrud Jordet f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Øystein Gjelten Bakken f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer
Ann Sæther f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 178 stemmer

Varamedlemmer

Jan Magne Flaten f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Kari Gjelten f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Mpula Richard Mukoyo f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Jan Storbækken f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Øivind Aasen Kronstad f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BRITT REIDUN UTSETH ERLIEN f. 1964 Stasjonsbakken 37
2
OLA LIEN f. 1959 Gammelveien 178
3
JULIE SKOGSRUD JORDET f. 1993 Volsvangveien 130
4
ØYSTEIN GJELTEN BAKKEN f. 1993 Øvre Tolgenslivei 28
5
JAN STORBÆKKEN f. 1971 Rørosveien 2307
6
ANN SÆTHER f. 1969 gammelveien 199
7
JAN MAGNE FLATEN f. 1967 Bakkagata 25
8
MPULA RICHARD MUKOYO f. 1963 Skoleveien 5
9
ØIVIND AASEN KRONSTAD f. 1968 Gammelveien 207
10
KARI GJELTEN f. 1954 Rørosveien 2020
11
SIRI MERETE MOE TOLLAN f. 1951 Kronmoen 17