BIRI SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 45 87 62 01 post.gjovik@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for BIRI SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
CATHRINE THORSTENSEN f. 1969, Seniorrådgiver/konservato Klundbyvegen 503
2
JOSTEIN OLAV SKUNDBERG f. 1947, Rådgiver/pensjonist Ryllikvegen 12
3
HANNE METTE GULLORD ROÅS f. 1967, Lærer Lierengvegen 218
4
JAN OLAV BILIT f. 1970, Underbrannmester Diskosvegen 31
5
GERD INGEBORG NETTUM f. 1992 Diskosvegen 23A
6
OLE JOHNNY BERGUM f. 1955, Pensjonist Øverbygdsvegen 290
7
BODIL GLOSLI ANDREASSEN f. 1954, Pensjonist Smedmogrenda 17
8
MONICA ELLINGSBERG f. 1990 Øverbygdsvegen 944
9
TONE BJØRKE BROVOLD f. 1958, Omsorgsarbeider Øverbygdsvegen 273
10
BERIT MATTISGARD f. 1963, Hjelpepleier Øverbygdsvegen 184
11
ALF KRISTIAN STEINSTAD f. 1955 Åsrovegen 159A
12
LISA GJØVIK ANDRESEN f. 1959, Tannlege, spes.penodonti Redalsvegen 10
13
ØYVIND SCHIAGER f. 1964, Bygg-ingeniør Øverbygdsvegen 187