RINGEBU SOKN

2630 RINGEBU 61 28 43 50 post@stavechurch.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 443 stemmer

Medlemmer

Heidi Hovdhaugen Myhre f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
Øyvind Myhrsveen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 503 stemmer
Pål Agnar Smestadmoen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 472 stemmer
Lilly Anne Borgen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 471 stemmer
Torbjørn Steen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 461 stemmer
Gudrun Synnøve Sylte f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 451 stemmer

Varamedlemmer

Olaug Widme f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 451 stemmer
Kari Toril Kleiven f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer
Solveig Haaland f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Elin Romsås f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
Ingeborg Braastad Hagen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste