NORDSINNI SOKN

2870 DOKKA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 153 stemmer

Medlemmer

Inger Lise Nysveen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Tine Pedersen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Einar Vangsjordet f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Ragnhild Nystuen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Venke Skogstad f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Inger Lise Østdahl f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

Kjetil Aasheim f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Peder Christian Aalseth f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Anne Lise Kasenborg f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 0 stemmer
Turid Anita Haugom f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Evelyn Sagvold f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste