LIDAR SOKN

2950 SKAMMESTEIN 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 146 stemmer

Medlemer

Turi Hedalen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
Odd Roar Hedalen-Heggset f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Sissel Dahle Lie f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Line Therese Ditlefsen Nilssen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Inger Marit Viken f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Nils Harald Bergheim f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemer

Olav Amund Lie f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Beate Sunde Knutsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Ingvild Langli f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Gerd Bakkene Brager f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Anders Skrebergene f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste